Follow

@mkljczk O, nowy kołd-iniarz
Która organizacja? (Haiku w Code-in 2012 here)

· · Web · 1 · 0 · 0

@mkljczk A to szkoda :/
Ja w sumie robiłem samo programowanie, parę dużych aplikacji w C++ i trochę C w bibliotece standardowej.

Sign in to participate in the conversation
mstdn.jp

Mastodon日本鯖です. よろしくお願いいたします。 (Maintained by Sujitech, LLC)